Proizvod

  • Aerogel izolacijski filc

    Aerogel izolacijski filc

    Aerogel izolacijski filc je mekan, hidrofoban, stabilan na visokim temperaturama, otporan na vatru, izolacijski materijal koji usporava vatru, a sastoji se od mikroporoznih materijala i materijala od anorganskih vlakana.

  • Mikroporozna izolacijska ploča

    Mikroporozna izolacijska ploča

    Mikroporozna ploča izrađena je posebnom tehnologijom koristeći različite sirovine, toplinska vodljivost je niža od stacionarnog zraka pod atmosferskim tlakom